Dieptes en Geulen van de Leyen
.

De kaart links hier naast heb ik samengesteld a.d.h.v. mijn eigen gps informatie gecombineerd met mijn dieptemeter- gegevens en de gegevens van de provincie (onderste kaart).

De rode gebieden zijn erg ondiep en de meeste boten lopen daar vast.
  • zie ook www.opensemap.org.
    Deze site opend ergens in Noord-Duitsland. Ga dan naar de leyen.
  • Ook hier heb ik de betonning van de Leyen ingevoerd.

Gegevens op deze website zijn ververst op 19 aug 2022, maar onvolledig.

Gebruik van informatie van deze website is geheel voor eigen risico.

Getracht zal worden deze informatie uit te breiden en up to date te houden.

De "kleurige" schets links van deze kolom is een interpolatie van de dieptes zoals aangegeven in de foto's daar onder, met de vertikale lijnen (diepte peilingen) gemaakt door de Provincie Fryslân.

Inmiddels heeft de Provincie Fryslân ook een gelijksoortige interpolatie op hun website gemaakt.

Hemtron,
Rottevalle
19 uag 2022

De Leijen:

Burgumermar:

peilingen provincie fryslan 2012. Actuele sitiatie kan afwijken.

peilingen provincie fryslan. Actuele sitiatie kan afwijken.

Gegevens van deze website zijn voor eigen risico.
Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

De onderste foto/meetgegevens : 'peilingen provincie fryslan. Actuele sitiatie kan afwijken.'

Zie ook diepte peilingen van andere wateren in Friesland op : Peilingen van Provincie Fryslân