Home

Home

De Leijen                               Rottevalle

HAVENMEESTER ROTTEVALLE


mobiel: 06 53649610

email: klaaspool56@gmail.com

Brug Eastermar moet ophaalbaar blijven!!

Onze voorzitter Koop Hoekstra heeft langs verschillende wegen de gemeente en media laten weten dat een vaste brug de doodsteek voor het toerisme en de jachthaven in Rottevalle zal zijn.


Gemeente amtenaar schrijft heel gemakkelijk dat alle boten er gewoon onderdoor kunnen en mastboten gewoon "even hun mast kunnen strijken". Daarbij vergat hij dat bijvoorbeeld het skutsje "de Rot" uit Rottevalle met passagiers aan boord de mast niet kan strijken. Ook is even vergeten dat de zeiljachten met vaste mast de jachthaven niet meer kunnen verlaten of bereiken.


Wat ons betreft zijn er maar 2 mogelijkheden: Ophaalbrug of aquaduct.


We gaan er vanuit dat deze beslissing democratisch genomen wordt en niet door 1 ambtenaar..

Foto impressie:

De Marrekrite vlaggetjes 2021


Helaas al weer uitverkocht..

OVER ONS

Onze vereniging is gesetteld in Rottevalle en heeft ca. 70 leden die niet alleen uit Rottevalle komen.

Een aantal leden heeft hun boot in onze jachthaven liggen.


Ooit opgericht als vereniging voor zeilers. Vandaag de dag zijn er alleen nog maar  motorboten in de jachthaven.


Mocht de gemeente ook nog een eenvoudige sanitaire hoek aanleggen, dan kunnen we ook passanten beter bedienen.


U bent welkom !

Met een vriendelijke watersportgroet :


Het bestuur van

W.S.V De Leijen Rottevalle

Nieuwe kascommissie 2020 : Gea Winselaar en Irene Jansen.


Bestuursverkiezing.

Koop Hoekstra is aftredend maar stelt zich opnieuw beschikbaar. Er zijn geen tegenkandidaten en Koop wordt herbenoemd.


Activiteiten.
De toertocht wordt gehouden op 6-7-8 september en gaat naar Akkrum. In dat weekend is daar het Shanty-festival.

Op 3 november staat er een rondvaart met de Blaustirns van it Fryske Gea op stapel. Aansluitend een gezamenlijk etentje in It Wiid in Earnewâld.

 

Rondvraag.
Fokje Hamstra merkt op dat ook niet leden hun afval in de watersport container storten. Kan er een slot op? Voorzitter antwoordt dat dit niet mogelijk is. Deze vraag is al eens eerder aan de gemeente voorgelegd.

Gerrit Lieuwes vraag of er actie ondernomen kan worden tegen de hondenpoep op het haventerrein. Dit lijkt een taak voor de havenmeester.

 

Koop vertelt het verhaal van het skûtsje de Rot, ondersteund door diabeelden.

Geke heeft nog een watersport kennisquiz en een muzikale quiz. Het wordt een heel gezellig en geslaagd samenzijn met koffie, oranjekoek, heerlijke warme en koude hapjes en met uiteraard een lekker drankje erbij.

Foto's van u of door u.

Heeft u leuke foto´s of een (waar gebeurd) verhaaltje dan kan u die mailen naar: harrie@wsvdeleijen.nl


Zie ook de foto's die al hier op de website staan.

De dia show hierboven is slechts een klein deel van de hele verzameling

Bestuur

Het bestuur van w.s.v. de Leijen bestaat uit:


Koop Hoekstra (voorzitter)

Harm Jonker (secretaris)

Gerrie Posthumus (penningmeester)

Harrie Heemstra (Website / Email )

Geke van der Bij

Over ons

De Watersportvereniging "De Leijen" is opgericht in 1967.

In de eerste jaren van haar bestaan richtte de vereniging zich vooral op de zeilsport.


Tegenwoordig heeft het overgrote deel van de ongeveer 70 leden een motorboot.

Het laatste zeiljacht heeft in 2017 de haven verlaten.


De watersportvereniging treedt op als belangenbehartiger voor zijn leden,

organiseert cursussen en houdt jaarlijks een gezellige toertocht.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:


Voorzitter: Koop Hoekstra, Efterwei 35, Rottevalle. T. 0512-342443 of

Secretaris: Harm Jonker, Haven 1 9221 SR Rottevalle. T.0512-520349.


KVK: 40006165


CONTACT

Voor contact kunt u een e-mail sturen naar de secretaris, Harm Jonker:


harm@wsvdeleijen.nl

of

bestuur@wsvdeleijen.nl

LIGPLAATSEN JACHTHAVEN


Klik hier voor informatie

ROUTE

Vanuit Heerenveen via A7 naar Drachten. Dan via Wâldwei Leeuwarden volgen. Eerstvolgende afslag naar Rottevalle nemen. Dan in Rottevalle Eastermar volgen. Als je dan net Rottevalle uitrijdt richting Eastermar (Bildwei), dan heeft u direct aan uw linkerzijde de haven.

Vanuit Groningen via A7 naar Drachten. Dan via Wâldwei Leeuwarden volgen. Eerstvolgende afslag naar Rottevalle nemen. Dan in Rottevalle Eastermar volgen. Als je dan net Rottevalle uitrijdt richting Eastermar (Bildwei), dan heeft u direct aan uw linkerzijde de haven.

Vanuit Leeuwarden naar Drachten. Wâldwei volgen en afslag Rottevalle nemen.. Dan in Rottevalle Eastermar volgen. Als je dan net Rottevalle uitrijdt richting Eastermar (Bildwei), dan heeft u direct aan uw linkerzijde de haven.